Oldambt Cultuur (OCU)

 

Oldambt Cultuur

Oldambt Cultuur (OCU) is een samenwerkingsverband van kunstenaars, wetenschappers, docenten, culturele ondernemers en plannenmakers. Het platform wil het cultureel erfgoed en de schoonheid van Oldambt laten zien en versterken: het eeuwenoude cultuurlandschap van lintdorpen met romaanse en gotische kerken, statige boerderijen en nederige arbeidershuisjes, de weidse graanvelden, in noeste strijd veroverd op de elementen door de vroege bewoners van de wierden en dijkenbouwende monniken. Een landstreek van vrijheidslievende boeren en arbeiders, geliefd ook bij kunstenaars vanwege de rust, ruimte en vrijheid.

OCU wil daarvoor initiatieven ontwikkelen zoals symposia, presentaties, lezingen, discussie en debat, publicaties, kunstprojecten en onderwijs- programma’s met als centraal thema: ‘Oldambt toen, Oldambt nu en Oldambt straks’.
OCU wil aanjager zijn van creativiteit, innovatie, toerisme en bedrijvigheid in het Oldambt en de wijde omgeving en daarbij al bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar verbinden en bij de uitvoering van plannen ondersteunen.

OCU is samengesteld uit:

  • Ronald Bosch, galeriehouder Ann’s Art
  • Truus Dolstra, bestuurder MEE Noord
  • Marten van Holten, kunstenaar, secretaris Stichting Bevlogen Aarde
  • Arthur Meijer, galeriehouder
  • Peter Meijer, beeldend kunstenaar, galeriehouder Waarkunst
  • Hans Arends, architect
  • Hans Nipshagen, beeldhouwer, penningmeester Stichting Bevlogen Aarde
  • Hans van der Stap, voorzitter Stuurgroep Art7, voorzitter Cultuurplatform Oldambt
  • Harm Evert Waalkens, voorzitter Stichting Landschap Oldambt

Stichting Bevlogen Aarde

OCU is een platform, een denktank, geen zelfstandige stichting. De uitvoering van initiatieven wordt ondergebracht bij de door OCU opgerichte Stichting Bevlogen Aarde, die als ‘trekker’ van projecten kan optreden. OCU is daarbij initiërend, ondersteunt en faciliteert.

De doelstellingen van Stichting Bevlogen Aarde liggen dan ook vanzelfsprekend in het verlengde van de visie en missie van denktank/platform OCU.

De stichting is aanvrager van subsidies en formeel verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten. De uitvoering ligt bij initiatiefnemers van de projecten, waar mogelijk ondersteund door leden van de OCU en in samenwerking met en onder (bege)leiding van de projectcoördinator, die zich daarnaast tevens met fondsenwerving bezig houdt.

 


Projecten van Oldambt Cultuur

 

Rondom Waalkens

(17 juni t/m 10 september 2017)

Bekijk dit project op de website Rondom Waalkens

 

Festival Hongerige Wolf

(13 t/m 15 juli 2018)

Lees meer

Nieuws

 


oktober 2018

Oldambt Cultuur presenteert zich bij PRIX DE ROME 2018!

 

Lees meer

 


juli 2018

Oog van God geplaatst bij OZG

 


Eerdere projecten
van Oldambt Cultuur

 

13, 14 & 15 juli 2018


Festival Hongerige Wolf

 

17 juni t/m 10 september 2017

Kunstmanifestatie 
Rondom Waalkens

 


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief van OCU.

 

 

 


Facebook