Privacyverklaring

Stichting Bevlogen Aarde is verantwoordelijk voor deze website en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bevlogen Aarde verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, de Nieuwsbrief van Oldambt Cultuur ontvangt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en onze stichting hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u constateert dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Bevlogen aarde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van een bestand van geïnteresseerden voor de Nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen om u op de hoogte te brengen of te houden van onze activiteiten resp. van Oldambt Cultuur
– U te informeren over projecten en evenementen
– U te kunnen benaderen voor uitnodigingen en/of ondersteuning (crowdfunding) m.b.t. onze projecten en evenementen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bevlogen Aarde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. Bevlogen Aarde gebruikt GEEN computerprogramma’s of systemen, die dit kunnen bewerkstelligen.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Bevlogen Aarde bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Zakelijke relatiegegevens worden 7 jaar bewaard conform de eisen van de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bevlogen Aarde verstrekt uitsluitend persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zakelijke overeenkomsten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Bevlogen Aarde gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bevlogen Aarde resp. Oldambt Cultuur. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit betekent dat u ons kunt opdragen om persoonsgegevens in een computerbestand naar u zelf of een andere persoon of organisatie door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oldambtcultuur.nl.
Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy en het voorkomen van identiteitsfraude. Stichting Bevlogen Aarde reageert z.s.m., doch uiterlijk binnen vier weken uw verzoek.
Stichting Bevlogen Aarde wil u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Bevlogen Aarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oldambtcultuur.nl of het bestuur (contactgegevens zie bovenaan de verklaring).

Contactgegevens

Stichting Bevlogen Aarde
p/a Anthon Meijssen (voorzitter)
Hoofdweg Oost 20
9944BX Nieuwolda
Tel. 0596 567246

Nieuws

 


oktober 2018

Oldambt Cultuur presenteert zich bij PRIX DE ROME 2018!

 

Lees meer

 


juli 2018

Oog van God geplaatst bij OZG

 


Eerdere projecten
van Oldambt Cultuur

 

13, 14 & 15 juli 2018


Festival Hongerige Wolf

 

17 juni t/m 10 september 2017

Kunstmanifestatie 
Rondom Waalkens

 


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief van OCU.

 

 

 


Facebook